مدت زیادیست که انسان ها برای بروز احساسات خود دقت بیشتری در انتخاب پوشیدنی ها دارند. خلق هر اثر بر اساس تصورات طراح اتفاق می افتد و هر طرح یادآور تجربه منحصر به فرد ماست. لیلاژ در دنیایی پر از رنگ ها و طرح هایی که ریشه در فرهنگ ما دارند، خارج از هر چهار چوب خاصی در تلاش است در تمامی حالات و احساسات همراه شما باشد.