تاریخچه لیلاژ

.لیلاژ از تابستان سال 97 فعالیت خود را شروع کرد تولیدات لیلاژ در ابتدا محدود به تیشرت بود ولی در حال حاضر سعی داره گستره ی محصولاتش رو افزایش بده و در این مسیر تا حد زیادی نیز موفق بود. تمام متریال استفاده شده در کار های لیلاژ از جنس ایرانی مرغوب هستند و تمام فرآیند تولید داخل ایران انجام میشود. طراحی ها توسط تیم لیلاژ و یا با کمک هنرمندان و طراحان همراه لیلاژ انجام میشود. در طراحی ها سعی شده تا به مد و ترند های روز نیز پراخته شود. .یکی از محصولاتی که میتوان گفت به امضای لیلاژ تبدیل شده و برای بار اول توسط لیلاژ عرضه گردیده تکه دوزی های چاپی با جنس مخملی میباشد که بسیار هم مورد توجه مخاطبان قرار گرفت

about

هویت لیلاژ

ایجاد ارتباط با چیزی که پوشیده میشود اولین هدف لیلاژ بوده و هست. در کنار این سعی شده تلفیقی از فرهنگ ها ی مختلف به نمایش گذاشته و همینطور تا حدی سعی شده به تقویت حافظه تاریخی نیز پراخته شود. مد و ترند های روز هم در طراحی ها در نظر گرفته شده و لیلاژ توجه ویژه ای به آن ها دارد. از دید لیلاژ نگاه به دنیا فقط محدود به یک نوع نگرش نیست و انسان ها نگرش ها و در لحظه مود های مختلفی را تجربه میکنند که لیلاژ به دور از هرگونه تعصب بر این پایه هویت خود را ساخته است. لباس ها نماینده ای از مود آن لحظه یا روز و شامل بخش هایی از هویت فردی افراد میباشند.

about

در میان احساسات

تگ لاین لیلاژ (among the feeling) خلاصه ای از نوع نگاه لیلاژ میباشد. انسان ها مود ها و تجربه های مختلفی دارند که هر لباس نماینده ای از آن ها میتواند باشد. طراحی ها بر اساس تجربه و مود های مختلف انجام میشوند. این احساسات میتواند بین لیلاژ و افراد دیگر مشترک باشند و از این منظر این تگ لاین برای لیلاژ انتخاب شده است. لیلاژ امیدوار است تا تعصب ها و چهارچوب ها باعث نشود تا فقط یک نوع نگرش و نگاه به زندگی برای افراد وجود داشته باشد. .

about